Unika SmartCaller i fokus

SmartCaller är utvecklad utav Innotel för att kraftigt reducera samtalskostnaden till och från utlandet. Kom igång direkt, utan porteringar eller operatörsbyte. En tjänst som är utvecklad och patenterad för sin teknologi med initierad callback utan databehov.Hur vi beräknar er besparing

Vi analyserar er trafik till & från utlandet kostnadsfritt

Vi analyserar kostnadsfritt era uppgifter kring ert ringbeteende och era nuvarande kostnader för samtal till och från utlandet på detaljnivå.

Vi presenterar ett businesscase för er

Baserat på de uppgifter vi erhållit kommer vi att presentera ett businesscase där vi påvisar total nettobesparing med SmartCaller.

Vi ordnar leverans och driftsättning

Vi ser till att tjänsten implementeras och era användare snabbt och smidigt kan komma igång och börja spara pengar.

 

Kontakt för kostnadsbesparing